O ISUSE!  O MARIJO!  O SCRA LJUBAVI!

 

 

Isuse! Marijo! Volim Vas!

Budite nam milosrdni.

Spasite sve duše! Amen.

 

 O srca ljubavi!

 O srca zauvijek u ljubavi sjedinjena!

 Učinite me sposobnim, neprekidno Vas ljubiti i   

 pomozite mi, da mogu druge učiti, da Vas ljube.

  O Isuse, primi moje siromašno i ranjeno

srce, zadrži ga dok ne postane goruča vatra tvoje   

 ljubavi. Nisam dostojan biti uza te, ali me primi k   

 sebi i očisti me od grijeha u plamenu svoj ljubavi.

Primi me k sebi i raspolaži cijelim mojim bićem,

onako kako se sviđa tvojoj dobroti,

jer sav pripadam tebi. Amen.

 

O Isuse, prečista ljubavi, presveta ljubavi!

 Probodi moje srce svojim strijelama i dopusti da   

 moja krv poteče u rane prečistog srca tvoje  svete Majke.

 O neokaljano srce, srce Majke, sjedini nas sa   

 presvetim srcem Tvoga sina.

  O srca ljubavi, podarite nam život i spas,

svjetlost i ljubav. Amen.

 

 O Isuse! O Marijo!

 Vi ste srca ljubavi. Ljubim Vas!

 Primite moje srce u Vasě srce.

 Vama se potpuno predajem. Amen.

  

O srca ljubavi!

 Primite moje srce u Vasě srce.

 Vama se potpuno predajem. Amen